Ansökan, uppdatering och omprövning av tillstånd

Här kan du ansöka om tillstånd för att få bedriva järnvägstrafik eller för att driva och förvalta infrastruktur. Här kan du också ompröva ditt tillstånd för att driva och förvalta infrastruktur.

Genom tjänsten kan du ansöka om tillstånd och se dina aktuella ansökningar. Du kan även se avgifter kopplat till tillståndsansökningarna.OBS! Gemensamt säkerhetsintyg ska inte sökas via detta system.

Ansök om tillstånd

Användarkonto behövs

Innan du ansöker om tillstånd måste du ansöka om användarnamn och lösenord. Gör det när du vet vilket tillstånd du avser att söka.

Ansök om användarkonto

Ansökan om användarkonto gäller nya tillstånd och omprövningar av tillstånd. Om du vill göra förändringar på ett redan beslutat tillstånd ska du meddela Transportstyrelsen genom att skicka e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se. Ett användarkonto gäller en begränsad tid. Ansök därför bara om användarkonto om du avser att ansöka om tillstånd de närmaste månaderna.

Kontakta oss

Kontakta gärna oss innan du ansöker om ett tillstånd för en dialog. Det brukar resultera i en snabbare och effektivare ansökningsprocess. Du kan antingen skicka ett ärende via vårt kontaktformulär, e-post jarnvag@transportstyrelsen.se eller ringa vår växel 0771-503 503.

Att ansöka om tillstånd

Du ska göra din ansökan om tillstånd på svenska. Ansökan sker i ett system kallat TRAP (Transportstyrelsens Administrativa Process Stöd). När du ansöker om ett tillstånd möter du ett frågeformulär där ditt svar på varje fråga styr vilken typ av frågor som följer. Du behöver därför bara besvara frågor som är nödvändiga för handläggningen av just ditt ärende. Vid varje fråga finns en symbol som indikerar att det finns mer information och hjälp när du ska besvara frågorna.

Alla obligatoriska frågor måste vara ifyllda för att du ska kunna avsluta och skicka in din ansökan. Det är möjligt att spara och fortsätta arbeta i systemet en annan dag.

Via tjänsten i TRAP ska du bifoga dokument i din ansökan.

När du skickar in din ansökan kommer du även att få besked om vilken avgift Transportstyrelsen kommer att ta ut för att pröva din ansökan. 

Handläggningstiden för en tillståndsansökan är fyra månader förutsatt att ansökan är fullständig.

Avgiften måste vara betald innan handläggningen påbörjas

Vi påbörjar ingen handläggning förrän avgiften är betald. Du kommer att få en faktura när du har skickat in din ansökan om tillstånd.

Om Transportstyrelsen i samband med handläggningen behöver kompletteringar återkommer vi till dig via e-post.

Museiorganisationer

Organisationer som bara bedriver kulturhistorisk verksamhet på järnvägsområdet kan vara befriade från vissa avgifter och ha rätt till rabatt på andra. Organisationerna måste dock kunna styrka att ett antal kriterier är uppfyllda för att få betraktas som en museiorganisation i avgiftshänseende.

Läs mer om vad som krävs och ansök om att få bli betraktad som museiorganisation.

Avgifter

Länkar till avgifter för de olika tillståndsformerna finns under relaterad information.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!