Tillstånd järnvägsföretag

Om du vill starta ett järnvägsföretag för att bedriva trafik i Sverige krävs tillstånd. I Sverige finns olika typer av tillstånd som beror på var trafiken ska bedrivas.

Tillståndstyper järnvägsföretag

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Du ska söka ett nationellt trafiksäkerhetstillstånd om du bedriva trafik på

  • järnvägsnät som är funktionellt åtskilda från den svenska delen av Europeiska unionens järnvägssystem och endast är avsedda för persontransport i lokal-, stads- eller förortstrafik
  • privatägda järnvägsnät som ägaren eller en operatör använder för sin godsverksamhet eller för icke-kommersiell persontrafik, eller
  • järnvägsnät som är avsedda att enbart användas för lokala eller historiska ändamål eller turiständamål.

Mer information om Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Gemensamt säkerhetsintyg

Du ska söka ett gemensamt säkerhetsintyg om du ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet, det vill säga, den infrastruktur och trafik som inte hamnar inom ramen för ett "nationellt trafiksäkerhetstillstånd".

Mer information om Gemensamt säkerhetsintyg

Licens

Licens ska sökas av de järnvägsföretag som

  • har sitt säte i Sverige
  • ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet
  • i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsakliga verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Licenser utfärdade i EES eller i Schweiz gäller i Sverige.

Mer information om Licens 

Säkerhetsintyg del A och del B

Säkerhetsintyg del A och del B går inte att söka efter den 31 oktober 2020. Du ska då istället söka gemensamt säkerhetsintyg. Säkerhetsintyg som är utfärdade före den 31 oktober 2020 kommer fortsatt att vara giltiga fram till att tillståndens giltighetstid upphör.

Har ni Säkerhetsintyg del A och B idag?

Om ni idag har säkerhetsintyg del A och B bör ni ansöka om gemensamt säkerhetsintyg senast 6 månader innan ert nuvarande tillstånd löper ut. 

Ansökningsavgift för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka en faktura med ansökningsavgift till er.

Avgift för tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!