Överklaga beslut

Om du anser att ett beslut gällande från Transportstyrelsen är felaktigt kan du överklaga det. Här nedanför kan du läsa hur du går till väga för att göra det.

Hur man överklagar

Transportstyrelsens beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och ni ska i brevet ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring ni vill ha.

Vart ska överklaganden gällande spårtrafik skickas?

Överklaganden gällande spårtrafik ska ställas till Förvaltningsrätten i Falun men skickas till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

När ska överklagandet skickas?

Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre (3) veckor från det att ni tog del av beslutet eller, om ni företräder det allmänna och beslutet överklagas till en förvaltningsrätt eller kammarrätt, inom tre (3) veckor från den dag då beslutet meddelades.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!