Säkerhetsstyrningssystem järnvägsföretag

Vad är ett säkerhetsstyrningssystem?

Ett säkerhetsstyrningssystem består av den organisation som införts och förfaranden som fastställts för att ha kontroll över de risker som verksamheten medför. Säkerhetsstyrningssystemet ska vara dokumenterat och utvecklas allt eftersom verksamheten förändras och utvecklas.

Vad är syftet med säkerhetsstyrningssystemet?

Syftet med säkerhetsstyrningssystemet är att säkerställa att en organisation har kontroll över de risker som uppstår på grund av den verksamhet som bedrivs.

Vilka krav ställs på ett säkerhetsstyrningssystem?

Verksamhet som järnvägsföretag kan bedrivas med stöd av nationellt trafiksäkerhetstillstånd eller säkerhetsintyg.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

För nationellt trafiksäkerhetstillstånd finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:39) om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Gemensamt säkerhetsintyg

För gemensamt säkerhetsintyg finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 om upprättande av gemensamma säkerhetsmetoder för krav på säkerhetsstyrningssystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 och om upphävande av kommissionens förordningar (EU) nr 1158/2010 och (EU) nr 1169/2010.

De säkerhetsintyg del A och säkerhetsintyg del B som är utfärdade före 31 oktober 2020 kommer att vara giltiga fram till att tillståndens giltighetstid går ut. För dessa säkerhetsstyrningssystem gäller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.

Var kan jag finna mer information om säkerhetsstyrningssystemet?

Du kan finna mer information och stöd i länkarna nedan:

Common safety metods Stöd på engelska från ERAs hemsida
Vägledning: Krav på säkerhetsstyrningssystem för gemensamt säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd stöd på svenska

Safety management system requirements for safety certification or safety authorisation

Stöd på engelska

Föreskrifter

TSFS 2022:39 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om riskkontroll och säkerhetsstyrningssystem för nationellt infrastrukturtillstånd och nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!