Säkerhetsstyrningssystem järnvägsföretag

För att ha tillstånd för järnvägsföretag krävs bland annat att ni upprättat och underhåller ett säkerhetsstyrningssystem. Läs mer om detta här.

Vad är ett säkerhetsstyrningssystem?

Ett säkerhetsstyrningssystem består av den organisation som införts och förfaranden som fastställts för att ha kontroll över de risker som verksamheten medför. Säkerhetsstyrningssystemet ska vara dokumenterat och utvecklas allt eftersom verksamheten förändras och utvecklas.

Vilka krav ställs på ett säkerhetsstyrningssystem?

Verksamhet som järnvägsföretag kan bedrivas med stöd av nationellt trafiksäkerhetstillstånd eller säkerhetsintyg.

Gemensamt säkerhetsintyg

För gemensamt säkerhetsintyg finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/762 

De säkerhetsintyg del A och säkerhetsintyg del B som är utfärdade före 31 oktober 2020 kommer att vara giltiga fram till att tillståndens giltighetstid går ut. För dessa säkerhetsstyrningssystem gäller kraven i

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34)

Ytterligare stöd för gemensamt säkerhetsintyg

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

För nationellt trafiksäkerhetstillstånd finns de grundläggande kraven och allmäna råden på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:39) 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!