Säkerhetsstyrningssystem

Vad är ett säkerhetsstyrningssystem?

Ett säkerhetsstyrningssystem består av den organisation som införts och förfaranden som fastställts för att ha kontroll över de risker som verksamheten medför. Säkerhetsstyrningssystemet ska vara dokumenterat och bör utvecklas allt eftersom verksamheten förändras och utvecklas.

Vad är syftet med säkerhetsstyrningssystemet?

Syftet med säkerhetsstyrningssystemet är att säkerställa att en organisation har kontroll över de risker som uppstår på grund av den verksamhet som bedrivs.

Vilka krav ställs på ett säkerhetsstyrningssystem?

Verksamhet som järnvägsföretag kan bedrivas med stöd av nationellt trafiksäkerhetstillstånd eller säkerhetsintyg. Nationellt trafiksäkerhetstillstånd utfärdas enligt svensk lag. Säkerhetsintyg utfärdas enligt regleringen inom Europeiska unionen.

Nationellt trafiksäkerhetstillstånd

För nationellt trafiksäkerhetstillstånd finns de grundläggande kraven på säkerhetsstyrningssystemets uppbyggnad i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:33) om nationellt trafiksäkerhetstillstånd.

Gemensamt säkerhetsintyg

Från 31 oktober 2020 gäller ett nytt EU-regelverk för säkerhetsstyrningssystem för ansökningar om säkerhetsintyg.

Gemensamt säkerhetsintyg från 2020

De säkerhetsintyg del A och säkerhetsintyg del B som redan är utfärdade kommer att vara giltiga fram till att tillståndens giltighetstid går ut. För dessa säkerhetsstyrningssystem gäller kraven i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.

Föreskrifter

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:33) om nationellt trafiksäkerhetstillstånd

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:34) om säkerhetsstyrningssystem och övriga säkerhetsbestämmelser för infrastrukturförvaltare med säkerhetstillstånd samt järnvägsföretag med säkerhetsintyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!