Licens järnvägsföretag

Om ni är ett järnvägsföretag med Gemensamt säkerhetsintyg kan ni även behöva licens. Läs mer om detta nedan. 

Hur går ansökan till?

Ansökan om licens görs i Transportstyrelsens system för ansökningar (TRAP).

Sök i TRAP 

Vilka omfattas?

Licens ska sökas av de järnvägsföretag som

  • har sitt säte i Sverige
  • ska bedriva trafik på järnvägsinfrastruktur som ingår i det europeiska järnvägssystemet
  • i egenskap av järnvägsföretag har som huvudsakliga verksamhet, eller som en av flera huvudsakliga verksamheter, att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Licenser utfärdade i EES eller i Schweiz gäller i Sverige.

Vad kommer att kontrolleras?

I ansökan om licens kontrolleras

  • yrkeskunnande
  • ekonomisk förmåga
  • gott anseende
  • att ni har en försäkring eller motsvarande som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av olyckor och andra tillbud i järnvägstrafiken.

När ska jag ompröva mitt tillstånd?

Tillståndet är giltigt tillsvidare, utan krav på förnyelse. Om du gör väsentliga förändringar i verksamheten ska ni dock meddela detta till jarnvag@transportstyrelsen.se.

Ändrade regler kring licens

Den 1 juni 2022 ändrades reglerna kring licens. Nu krävs licens endast av järnvägsföretag som har som en eller flera huvudsakliga verksamheter att tillhandahålla gods- eller persontrafik eller dragkraft för sådan trafik.

Meddela Transportstyrelsen om ni bedömer att ni inte omfattas av kraven på licens i järnvägsmarknadslagen.  Skicka gärna via e-post till jarnvag@transportstyrelsen.se.

Längre info finner ni på sidan Ändring järnvägsföretag som omfattas av krav på licens

Gemensamt säkerhetsintyg

För att kunna bedriva verksamhet som järnvägsföretag krävs att ni även har ett gemensamt säkerhetsintyg. Läs mer på sidan Gemensamt säkerhesintyg - sök och uppdatera

Ansökningsavgift för tillstånd

Vid ansökan om tillstånd kommer Transportstyrelsen att skicka en faktura med ansökningsavgift till er.

Avgift för tillstånd

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!