Starta och bedriva verksamhet järnvägsföretag

På den här sidan hittar du övergripande information om saker att tänka på när ni startar och bedriver verksamhet som järnvägsföretag. 

Ansöka om tillstånd

Innan verksamheten får påbörjas måste ni ansöka om tillstånd. Det finns olika typer av tillstånd. Vilket tillstånd ni behöver ansöka om finns beskrivet på sidorna tillstånd järnvägsföretag.

Information om tillstånd järnvägsföretag

Säkerhetsstyrningssystem

Innan ni kan få ett tillstånd måste ni ha ett säkerhetsstyrningssystem. Ert säkerhetssystem ska sedan hållas uppdaterat under hela verksamhetens livslängd.

Information om säkerhetsstyrningssystem

Godkännande av järnvägsfordon

Ni som järnvägsföretag ansvarar för att alla era järnvägsfordon som används i er verksamhet har ett godkännande. Vad som ska godkännas samt hur ett godkännande av järnvägsfordon går till hittar du under sidan Tekniskt godkännande järnväg.

Information om godkännande av järnvägsfordon

Underhållsansvarig enhet

Alla järnvägsfordon som ska trafikera EU:s järnvägssystem ska ha en utsedd underhållsansvarig enhet.

Information om ECM - underhållsansvarig enhet

Krav för lokförare

Som järnvägsföretag har du bland annat ansvar för att i ditt säkerhetsstyrningssystem ha förfaranden för att ta hand om kraven när det gäller lokförare

Information om krav för lokförare

Tillstånd för utbildningsanordnare och examinatorer

Om ni som järnvägsföretag själva vill utbilda lokförare eller typutbilda redan utbildade förare måste ni ha ett tillstånd som utbildningsanordnare. Ni kan dock anordna repetitionsutbildningar själva utan att ha ett tillstånd som utbildningsanordnare.

Information om utbildningsanordnare och examinatorer

Giltiga tillstånd - utbildningsanordnare och examinatorer

Riktlinjer för försäkring

Ett järnvägsföretag ska ha försäkring eller tillräcklig garanti som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av järnvägstrafik. För passagerartrafik avses även skadestånd enligt EU-förordning nr 1371/2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer.

Information om riktlinjer för försäkring

Hur ni anmäler väsentliga förändringar

Ett tillstånd ska omprövas när verksamheten ska genomgå en väsentlig förändring, exempelvis ändring av typ eller omfattning. Sådana förändringar ska anmälas till Transportstyrelsen.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!