Avsluta tillstånd

Återkallande

Återkallande av tillstånd kan ske på två sätt:

  • Ni begär det själva.
  • Transportstyrelsen eller ERA (Europeiska unionens järnvägsbyrå) återkallar ert tillstånd.

Grunder för återkallande

Transportstyrelsen får återkalla ert tillstånd om

  • förutsättningarna för tillståndet inte längre uppfylls
  • ni inte fullgör era skyldigheter enligt lag, föreskrifter eller beslut som meddelats i anslutning till lagen eller
  • ni i förekommande fall inte fullgör era skyldigheter enligt nationella regler eller direkt tillämpliga EU-rättsakter.

Vad händer med årsavgiften vid återkallande?

Om ni får ert tillstånd återkallat kan ni få en del av årsavgiften för tillsyn återbetalad. Ni får tillbaka avgiften från och med kvartalet efter återkallandet. Summor under 5000 kr betalas inte tillbaka. 

Hur återkallar jag tillståndet själv?

För att återkalla ditt tillstånd kontaktar du Transportstyrelsen via mejl, telefon eller brev. 

Mejl: jarnvag@transportstyrelsen.se
Telefon: 0771-503 503
Brev:
Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Om du mejlar, märk gärna med "återkallelse järnvägsföretag".

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!