Godkännande om EU-flygplats

Du som vill driva en instrumentflygplats som kräver ett EU-certifikat måste först ansöka om ett godkännande hos Transportstyrelsen. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går det normalt fortare

Enligt (EU) nr 139/2014 är det möjligt att ansöka om två olika typer av flygplats-certifikat. Det går antingen att ansökan om ett gemensamt flygplatscertifikat för flygplatsen och flygplatsoperatören eller två separata certifikat, ett för flygplatsen och ett för flygplatsoperatören. Kontakta oss om du har frågor vilket alternativ som du ska välja.

Typ av certifiering

Ett gemensamt certifikat

Två separata certifikat

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!