Godkännande om nationell flygplats

Du som vill driva en instrumentflygplats, en upphöjd helikopterflygplats eller en helikopterflygplats som är placerad i en tätort måste först ansöka om ett godkännande hos Transportstyrelsen. Det är det viktigt att du ansöker i god tid. Vi rekommenderar att du använder dig av vår ansökningsblankett. 

Helikopterflygplatser som är placerade på mark- eller vattenyta och används för sjuk- och ambulanstransporter eller annan samhällsnyttig verksamhet med begränsad trafik (< 125 landningar/år) är undantagna kravet på godkännande.

Skicka in din ansökan om godkännande av en flygplats i god tid, helst 12 månader innan du vill ha ditt beslut.

Tänk på att

  • Innan ansökan om godkännande av flygplats ska flygplatsen vara inrättad.
  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga tillämpliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.
  • Verksamhetshandboken och övrig dokumentation som behövs för Transportstyrelsens bedömning ska finnas tillgänglig.
  • Vid en ansökan om förnyelse av flygplatsens certifikat krävs en bekräftelse om att inga ändringar har skett som påverkar certifikatet och dess bilagor.

Checklista

Du ansöker om godkännande av flygplats på Transportstyrelsens blankett. Din ansökan bör innehålla följande uppgifter:

  • Beskrivning av flygplatsens ledningsfunktion.
  • Att flygplatsens verksamhetshandbok uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter.
  • Att flygplatsens infrastruktur med installationer, utrustning, hinderbegränsande ytor samt skyddsområden för kommunikations-, navigations och övervakningsutrustning uppfyller Transportstyrelsens föreskrifter.
  • Att gränsytorna mellan den egna organisationen och flygplatsens aktörer, externa leverantörer samt relevanta myndigheter har tagits omhand så att gällande föreskrifter och målen i flygplatsens verksamhetshandbok är uppfyllda.
  • Verifikat på att kompetens och erfarenhet finns som krävs för att driva och underhålla flygplatsen i enlighet med Transportstyrelsen föreskrifter.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!