Flygtrafiktjänster

Flygtrafiktjänster är den sammanfattande benämningen på flygledningstjänst, flygbriefingtjänst, flygvädertjänst, kommunikationstjänst, navigationstjänst, övervakningstjänst och flygräddningstjänst.

Syftet med flygtrafiktjänster är i första hand att upprätthålla högsta möjliga säkerhet för flygtrafiken.

Flygtrafiktjänster ska även bidra till regularitet och effektivitet för luftfarten. Grunden för flygtrafiktjänster finns i internationella regler och överenskommelser.

Flygtrafikledning är ett viktigt instrument för att minimera flygtrafikens miljöstörningar.

Fördjupning

Transportstyrelsen har utsetts till nationell tillsynsmyndighet i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordningar om det gemensamma europeiska luftrummet.

Transportstyrelsen har i enlighet med luftfartsförordningen rätt att utfärda föreskrifter för

  • flygtrafiktjänst i samråd med Försvarsmakten
  • flygvädertjänst i samråd med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
  • flygräddningstjänst efter samråd med Sjöfartsverket.   

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!