Föreskrifter för flygplatser

Titel Kontaktperson Grundförfattning
Tillstånd att inrätta en flygplats

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:17

Godkännande av flygplats  

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:18

Säkerhetsledning av godkänd flygplats 

Cristina Johansson 
cristina.johansson@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:20 

Drift av godkänd flygplats

Mahmoud Mostafa
mahmoud.mostafa@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:19

Beredskap för räddningsinsatser samt räddningstjänst på flygplats  

Mikael Hahn
mikael.hahn@transportstyrelsen.se

 
TSFS 2019:25


Flygplatsdata

Cristina Johansson 
cristina.johansson@transportstyrelsen.se


TSFS 2010:137

 

Utformning av banor och plattor på flygplats

Mahmoud Mostafa
mahmoud.mostafa@transportstyrelsen.se


TSFS 2010:132

Visuella hjälpmedel för navigering på flygplats

Mahmoud Mostafa
mahmoud.mostafa@transportstyrelsen.se

 
TSFS 2019:24

Utrustning och installationer på flygplats 

Mikael Hahn
mikael.hahn@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:23

Hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder på flygplats 

Niclas Bergling 
niclas.bergling@transportstyrelsen.se


TSFS 2019:21

Markering av föremål som genomtränger hinderbegränsande ytor för en flygplats 

Cristina Johansson 
cristina.johansson@transportstyrelsen.se

 


TSFS 2019:22

Utformning och drift av flygplats som inte kräver godkännande 

Robert Jangfall
robert.jangfall@transportstyrelsen.se 


TSFS 2019:26

Markering av föremål som utgör en fara för luftfarten

Niclas Bergling 
niclas.bergling@transportstyrelsen.se

TSFS 2020:88

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!