×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Förhandsgodkännande

Om du vill förändra infrastrukturen på en flygplats med EU-certifikat på ett sätt som påverkar flygplatsens certifikat/certifieringsgrund (CB) måste du först ansöka till Transportstyrelsen om ett förhandsgodkännande.

Skicka in din ansökan om förhandsgodkännande i god tid, helst sex månader innan du vill ha ditt beslut.

Du gör din ansökan med blanketten Ansökan om förhandsgodkännande.

Tänk på att

 • Du kanske även behöver ansöka om ett inrättande om du ska göra en omfattande ombyggnation av en flygplats.
 • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
 • Det är viktigt att fylla i samtliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.

Checklista

I din ansökan ska du uppge följande uppgifter:

 • Namn och kontaktuppgifter för den som söker.
 • Flygplatsens namn.
 • Vilka ändringar som kräver förhandsgodkännande.
 • Information om vilka delar av certifikatet, certifieringsgrunden (CB), flygsäkerhetskritisk utrustning och verksamhetshandboken som påverkas av ändringen.
 • Säkerhetsbevisning
 • Hur kravuppfyllnad uppnås för aktuella CS.ADR.DSN och de delar av ADR.OR och ADR.OPS som berörs av förändringen (ska framgå av kravkvittenslistan).
 • Ritningar på lämplig detaljnivå där aktuella ändringar av infrastrukturen tydligt framgår (vid ändringar i infrastrukturen).
 • Ytterligare upplysningar som kan vara nödvändiga för prövning av tillståndsfrågan.

Observera att:

Riskanalysen som ingår i säkerhetsbevisningen ska innehålla samtliga risker som kan härledas till ändringen, inklusive risker som kan uppstå under perioden då ändringen ska genomföras (t.ex. entreprenadtid vid ombyggnation).

Ett beslut om förhandsgodkännande måste erhållas innan ändringen får påbörjas (t.ex. innan en byggentreprenad startas).
Om vissa krav inte kan uppfyllas krävs en separat ansökan samt beslut om t ex ELOS innan ett förhandsgodkännande kan ges.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!