EU regler för flygplatser

Här hittar du länkar till EU-regler för flygplatser. 

Flygplatser som omfattas av de europeiska reglerna är flygplatser som är öppna för allmänt bruk och har någon typ av instrumentprocedur och har en belagd bana på 800 meter eller längre, eller uteslutande hanterar helikoptrar. Undantaget från europeiska reglerna är de flygplatser, eller delar av flygplatser, som kontrolleras och drivs av militären.

Följande EU-regelverk är tillämpliga för flygplatser med ett EU-certifikat. Du hittar regelverken samt övrig EU-lagstiftning på luftfartens område på den europeiska luftfartsmyndigheten EASA:s webbsida. Du kan även söka efter regelverk på rättsdatabasen EUR-lex.

Författningsrubrik  Nr

Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet
(Basic Regulation)

2018/1139
Kommissionens förordning om krav och administrativa rutiner för flygplatser 139/2014

Godtagbara sätt att uppfylla kraven (AMC) och vägledande material (GM) för myndigheter, organisationer och drift av flygplatser

 AMC och GM

 

Certifieringsspecifikationer (CS) och vägledande material (GM) för flygplatsdesign 

CS och GM

Certifieringsspecifikationer (CS) och vägledande material (GM) för design av helikopterflygplatser placerade på en flygplats som omfattas av kraven i förordning (EU) nr 2018/1139

CS och GM

Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering, analys och uppföljning av händelser inom civil luftfart

 376/2014
Kommissionens genomförandeförordning om gemensamma luftfarts- och driftsbestämmelse för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken (SERA) 923/2012