Förhandsgodkännande enligt förordning (EU) nr 139/2014

ADR.OR.B.040 Ändringar

När en flygplats infrastruktur ändras så att det påverkar flygplatsens certifikat/certifieringsgrund (CB) krävs ett förhandsgodkännande från Transportstyrelsen. Med förhandsgodkännande menas här ett beslut som fattas av Transportstyrelsen för att ge flygplatsoperatören ett godkännande att påbörja en planerad förändring av flygplatsens infrastruktur. Beslutet om förhandsgodkännande följs sedan upp med ett beslut om operativ drift när ändringen är genomförd.

Andra ändringar som påverkar flygplatsens certifikat/CB, som t ex förändrad rutin för att genomföra ändringar, ändringar i flygplatsens ledningsfunktion, ändringar av LVP eller räddningstjänstkategori, etc. kräver också godkännande från Transportstyrelsen. Till skillnad mot fysiska förändringar som nämns ovan krävs dock inget förhandsgodkännande. Hit räknas även olika beslut om undantag, som till exempel beslut om likartad säkerhetsnivå (ELOS), speciella förutsättningar (SC) och alternativa sätt att uppfylla kraven (AltMOC).

Det finns även ändringar som inte påverkar flygplatsens certifikat/CB. Dessa ändringar kräver inget godkännande av Transportstyrelsen. Flygplatsoperatören ska dock ha etablerat en rutin för att säkerställa att flygplatsens säkerhetsstandard är uppfylld innan ändringarna genomförs.

Enligt tidigare arbetssätt så meddelade flygplatsoperatören alla ändringar, utöver ändringar som kräver förhandsgodkännande, via information i driftstatusrapporten en gång om året.

Nu ska denna information anmälas löpande som ändringar som inte kräver förhandsgodkännande för att Transportstyrelsen i tid ska kunna identifiera vilken typ av ändring det handlar om.

Flygplatsoperatören ska även informera Transportstyrelsen om dessa ändringar i samband med den årliga driftstatusrapporten. 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!