Återlämnande av certifikat

Om du avser att inte bedriva flygplatsen som en godkänd flygplats måste du först återlämna certifikatet till Transportstyrelsen. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Om du använder dig av våra blanketter går det normalt fortare.

Skicka in din ansökan om återlämnande av certifikat i god tid, helst en månad innan du vill ha ditt beslut.

Vi återkommer till dig inom två veckor efter att vi fått din ansökan och informerar dig om den ungefärliga handläggningstiden. Vi kommer att återkomma till dig om det är något du måste komplettera din ansökan med.

 Tänk på att:

  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.
  • Att bifoga flygplatscertifikatet med bilagor i ansökan om återlämnande av certifikat.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!