Anropssignaler: koder och radiotelefonibenämningar

Anropssignaler används vid radiokommunikation mellan den som framför ett luftfartyg och den som utövar flygtrafiktjänst.

Regler för registrering eller ändring av koder för flygbolag (eller annat bolag som bedriver luftfart yrkesmässigt) finns utgivna av ICAO. Det är dock den stat som har jurisdiktion över aktuellt bolag/organisation som ska göra en bedömning av behovet av en unik ICAO-kod.

Ansökan görs både till ICAO (man köper en pinkod och har möjlighet att önska anropssignal samt treställig beteckning) och till Transportstyrelsen genom att skicka in uppgifter enligt principbeskrivningen som finns under Relaterad information (detta är informationen för Transportstyrelsens bedömning av behovet).         

Civila anropssignaler

Flygoperatör Treställig beteckning Radiotelefoni-benämning Gällande från
Wermlandsflyg AB SWX SWEDAIR 2023-12-22
1903 Aviation AB HCR HIGH SCORE 2023-03-21
Braathens International Airways AB BIX SUN TRIP 2022-11-01
Norwegian Air Sweden AoC AB NSZ REDNOSE 2022-02-25
STORM Heliworks AB HWS STORM 2022-01-26
SAS Link AB SVS DISCOVER 2021-12-16

Militära anropssignaler

Flygoperatör Kod  Radiotelefoni-benämning Gällande från
Militär luftfart ATIQ ANTIQUE 2020-02-07
Militär luftfart AQLA AQUILLA 2017-12-07
Militär luftfart  BD BLADE  2017-12-07 
Militär luftfart BR BUFFER 2020-02-09
Militär luftfart C CHARLIE 2011-05-04
Militär luftfart COLT COLT 2017-12-07
Militär luftfart CU  CUSTOMER 2011-05-04
Militär luftfart  DAGG  DAGGER 2017-12-07 
Militär luftfart DALT DALTON 2017-12-07
Militär luftfart DU DUSTY 2012-01-15
Militär luftfart GB GOBLIN 2011-05-04
Militär luftfart GHST GHOST> 2017-12-07
Militär luftfart GIML GIMLET 2017-12-07
Militär luftfart GN GREEN 2011-05-04
Militär luftfart> GP GRIPEN  2011-05-04
Militär luftfart GREM GREMLIN 2017-12-07
Militär luftfart GATR GATOR 2017-12-07
Militär luftfart HA HAMMER 2011-05-04
Militär luftfart IP ICEPACK 2014-03-15
Militär luftfart K KILO 2014-09-29
Militär luftfart KN  KNIGHT 2017-12-07
Militär luftfart LN  LION  2017-12-07 
Militär luftfart MITY MIGHTY 2017-12-07
Militär luftfart MR MONSTER 2011-05-04
Militär luftfart OSCAR 2011-05-04
Militär luftfart OY OSPREY 2012-01-15
Militär luftfart P PAPA/PETTER 2011-05-04
Militär luftfart PR PREACHER 2011-05-04
Militär luftfart REPT  REPTILE  2017-12-07 
Militär luftfart RK  ROCKET  2017-12-07  
Militär luftfart ROKI ROOKIE 2017-12-07
Militär luftfart SNPY  SNOOPY  2017-12-07 
Militär luftfart SPDR> SPIDER 2017-12-07
Militär luftfart ST STINGRAY 2012-01-15
Militär luftfart STAK  STAKKI  2017-12-07 
Militär luftfart SVF SWEDEFORCE 2011-05-04
Militär luftfart SWRD  SWORDFISH  2017-12-07 
Militär luftfart   TR TRAINER 2017-12-07
Militär luftfart TO TROOPER 2017-12-07
Militär luftfart TRIG  TRIGGER  2017-12-07 
Militär luftfart TS TESTER 2011-05-04
Militär luftfart TX TEAM SIXTY 2011-05-04
Militär luftfart WOLF WOLF 2017-12-07
Militär luftfart WX WHITEFOX 2012-01-15
Militär luftfart X X-RAY 2011-05-04

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!