Anropssignaler: koder och radiotelefonibenämningar

Anropssignaler används vid radiokommunikation mellan den som framför ett luftfartyg och den som utövar flygtrafiktjänst.

Regler för registrering eller ändring av koder för flygbolag (eller annat bolag som bedriver luftfart yrkesmässigt) finns utgivna av ICAO. Det är dock den stat som har jurisdiktion över aktuellt bolag/organisation som ska göra en bedömning av behovet av en unik ICAO-kod.

Ansökan görs både till ICAO (man köper en pinkod och har möjlighet att önska anropssignal samt treställig beteckning) och till Transportstyrelsen genom att skicka in uppgifter enligt principbeskrivningen som finns under Relaterad information (detta är informationen för Transportstyrelsens bedömning av behovet).

Civila anropssignaler

FlygoperatörTreställig
beteckning
Radiotelefoni-
benämning
Gällande från

Norwegian Air Sweden AoC AB

NSZ

REDNOSE

2022-02-25

STORM Heliworks AB

HWS

STORM

2022-01-26

SAS Link AB

SVS DISCOVER 2021-12-16

Svenskt Ambulansflyg

SWE SWEDECARE 2021-10-04

North East West South Airlines AB

NES NEWS 2021-08-03

Militära anropssignaler

FlygoperatörKod Radiotelefoni-
benämning
Gällande från

Försvarsmakten

ATIQ

ANTIQUE

2020-02-07

Försvarsmakten

AQLA

AQUILLA

2017-12-07

Försvarsmakten

 BD BLADE  2017-12-07 

Försvarsmakten

BR BUFFER 2020-02-09

Försvarsmakten 

C

CHARLIE

2011-05-04

Försvarsmakten 

COLT

COLT

2017-12-07 

Försvarsmakten 

CU 

CUSTOMER 

2011-05-04 

Försvarsmakten 

 DAGG  DAGGER 2017-12-07 

Försvarsmakten 

DALT

DALTON

2017-12-07

Försvarsmakten

DU

DUSTY

2012-01-15 

Försvarsmakten 

GB

GOBLIN 

2011-05-04

Försvarsmakten

GHST

GHOST 

2017-12-07

Försvarsmakten 

GIML

GIMLET 

2017-12-07

Försvarsmakten

GN

GREEN 

2011-05-04 

Försvarsmakten 

GP

GRIPEN 

2011-05-04 

Försvarsmakten  

GREM

GREMLIN 

2017-12-07

Försvarsmakten  

GATR

GATOR

2017-12-07

Försvarsmakten 

HA

HAMMER

2011-05-04 

Försvarsmakten

IP

ICEPACK

2014-03-15

Försvarsmakten

K

KILO

2014-09-29 

Försvarsmakten

KN  KNIGHT

2017-12-07

Försvarsmakten LN  LION  2017-12-07 

Försvarsmakten

MITY

MIGHTY 

2017-12-07 

Försvarsmakten  

MR

MONSTER 

2011-05-04

Försvarsmakten 

OSCAR

2011-05-04

Försvarsmakten 

OY

OSPREY

2012-01-15

Försvarsmakten 

PAPA/PETTER 

2011-05-04

Försvarsmakten 

PR 

PREACHER

2011-05-04

Försvarsmakten 

REPT  REPTILE  2017-12-07 

Försvarsmakten 

RK  ROCKET  2017-12-07  

Försvarsmakten  

ROKI 

ROOKIE 

2017-12-07 

Försvarsmakten  

SNPY  SNOOPY  2017-12-07 

Försvarsmakten 

SPDR 

SPIDER 

2017-12-07 

Försvarsmakten 

ST

STINGRAY

2012-01-15

Försvarsmakten 

STAK  STAKKI  2017-12-07 

Försvarsmakten

SVF 

SWEDEFORCE 

2011-05-04 

Försvarsmakten

SWRD  SWORDFISH  2017-12-07 
Försvarsmakten TR TRAINER 2017-12-07

Försvarsmakten

TO TROOPER

2017-12-07

Försvarsmakten

TRIG  TRIGGER  2017-12-07 

Försvarsmakten 

TS TESTER 2011-05-04

Försvarsmakten

TX TEAM SIXTY

2011-05-04

Försvarsmakten

WOLF WOLF

2017-12-07

Försvarsmakten 

WX

WHITEFOX

2012-01-15

Försvarsmakten 

X X-RAY

2011-05-04

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!