Anropssignaler: koder och radiotelefonibenämningar

Anropssignaler används vid radiokommunikation mellan den som framför ett luftfartyg och den som utövar flygtrafiktjänst.

Regler för registrering eller ändring av koder för flygbolag (eller annat bolag som bedriver luftfart yrkesmässigt) finns utgivna av ICAO. Det är dock den stat som har jurisdiktion över aktuellt bolag/organisation som ska göra en bedömning av behovet av en unik ICAO-kod.

Ansökan görs både till ICAO (man köper en pinkod och har möjlighet att önska anropssignal samt treställig beteckning) och till Transportstyrelsen genom att skicka in uppgifter enligt principbeskrivningen som finns under Relaterad information (detta är informationen för Transportstyrelsens bedömning av behovet).

Civila anropssignaler

Flygoperatör Treställig
beteckning
Radiotelefoni-
benämning
Gällande från

Braathens International Airways AB

BIX

SUN TRIP

2022-11-01

Norwegian Air Sweden AoC AB

NSZ

REDNOSE

2022-02-25

STORM Heliworks AB

HWS

STORM

2022-01-26

SAS Link AB

SVS DISCOVER 2021-12-16

Svenskt Ambulansflyg

SWE SWEDECARE 2021-10-04

Militära anropssignaler

Flygoperatör Kod  Radiotelefoni-
benämning
Gällande från

Militär luftfart

ATIQ

ANTIQUE

2020-02-07

Militär luftfart

AQLA

AQUILLA

2017-12-07

Militär luftfart

 BD BLADE  2017-12-07 

Militär luftfart

BR BUFFER 2020-02-09

Militär luftfart

C

CHARLIE

2011-05-04

Militär luftfart

COLT

COLT

2017-12-07 

Militär luftfart

CU 

CUSTOMER 

2011-05-04 

Militär luftfart

 DAGG  DAGGER 2017-12-07 

Militär luftfart

DALT

DALTON

2017-12-07

Militär luftfart

DU

DUSTY

2012-01-15 

Militär luftfart

GB

GOBLIN 

2011-05-04

Militär luftfart

GHST

GHOST 

2017-12-07

Militär luftfart

GIML

GIMLET 

2017-12-07

Militär luftfart

GN

GREEN 

2011-05-04 

Militär luftfart

GP

GRIPEN 

2011-05-04 

Militär luftfart  

GREM

GREMLIN 

2017-12-07

Militär luftfart  

GATR

GATOR

2017-12-07

Militär luftfart

HA

HAMMER

2011-05-04 

Militär luftfart

IP

ICEPACK

2014-03-15

Militär luftfart

K

KILO

2014-09-29 

Militär luftfart

KN  KNIGHT

2017-12-07

Militär luftfart LN  LION  2017-12-07 

Militär luftfart

MITY

MIGHTY 

2017-12-07 

Militär luftfart  

MR

MONSTER 

2011-05-04

Militär luftfart  

OSCAR

2011-05-04

Militär luftfart  

OY

OSPREY

2012-01-15

Militär luftfart  

PAPA/PETTER 

2011-05-04

Militär luftfart  

PR 

PREACHER

2011-05-04

Militär luftfart  

REPT  REPTILE  2017-12-07 

Militär luftfart  

RK  ROCKET  2017-12-07  

Militär luftfart    

ROKI 

ROOKIE 

2017-12-07 

Militär luftfart    

SNPY  SNOOPY  2017-12-07 

Militär luftfart  

SPDR 

SPIDER 

2017-12-07 

Militär luftfart  

ST

STINGRAY

2012-01-15

Militär luftfart  

STAK  STAKKI  2017-12-07 

Militär luftfart  

SVF 

SWEDEFORCE 

2011-05-04 

Militär luftfart  

SWRD  SWORDFISH  2017-12-07 
Militär luftfart   TR TRAINER 2017-12-07

Militär luftfart  

TO TROOPER

2017-12-07

Militär luftfart  

TRIG  TRIGGER  2017-12-07 

Militär luftfart  

TS TESTER 2011-05-04

Militär luftfart  

TX TEAM SIXTY

2011-05-04

Militär luftfart  

WOLF WOLF

2017-12-07

Militär luftfart

WX

WHITEFOX

2012-01-15

Militär luftfart

X X-RAY

2011-05-04

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!