Förändrad ledningsfunktion

Du som vill förändra ledningsfunktionen för flygplatsen måste först ansöka om ett godkännande hos Transportstyrelsen. Om du använder dig av våran blankett går handläggningen normalt fortare.

Skicka in din ansökan om godkännande i god tid, helst tre månader innan du vill ha ditt beslut.

Om det gäller ett byte av verksamhetsansvarig (Accountable Manager) och/eller flygsäkerhetskoordinator (Safety Manager) kommer en särskild prövning att ske. Denna prövning genomförs genom ett möte med ansvariga inspektörer och den person som ska tillträda befattningen.

Tänk på att

  • Läs igenom checklistan som ger dig information om vad du behöver tänka på vid ansökan.
  • Det är viktigt att fylla i samtliga tillämpliga fält i ansökan. Annars måste vi be om en komplettering vilket kan försena handläggningen.
  • Under punkten ”verkligt utförande” i kravkvittenslistan ska det på ett tydligt sätt beskrivas hur respektive kompetenskrav har omhändertagits.

Checklista

Du ansöker om förändrad ledningsfunktion via Transportstyrelsens blankett Förändrad ledningsfunktion. I din ansökan ska du ange vilken flygplats ansökan avser samt beskriva förändringen av ledningsfunktionen. 

Till ansökan ska bifogas:

  • CV och eventuell utbildningsplan som styrker att personen/personerna har den kompetens och erfarenhet som krävs enligt förordning EU (nr) 139/2014 ADR.OR.D.015 alternativt TSFS 2019:20/TSFS 2019:19.
  • Säkerhetsbevisning, som innehåller det som krävs enligt förordning EU (nr) 139/2014 ADR.OR.D.015 alternativt TSFS 2019:20/TSFS 2019:19.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!