Svenska flygplatser

I Sverige finns instrumentflygplatser, flygplatser utan instrumentinflygningshjälpmedel, helikopterflygplatser samt mindre flygplatser. Här finner du information samt listor över dessa.

Inrättande och drift av svenska flygplatser ska prövas av Transportstyrelsen. Flygplatser ägs och drivs främst av Swedavia AB, landsting, kommuner, Försvarsmakten eller privata bolag.

Transportstyrelsen utövar tillsyn över samtliga svenska flygplatser

Att utöva tillsyn innebär att myndigheten kontrollerar och följer upp flygplatsernas verksamhet för att säkerställa att flygsäkerheten upprätthålls.

Tillsynen utgör även grunden för Transportstyrelsens prövning av flygplatsens drifttillstånd som genomförs med jämna mellanrum eller vid förändringar på flygplatsen.

Instrumentflygplatser

I Sverige finns för närvarande 44 instrumentflygplatser som är godkända av Transportstyrelsen. Dessa flygplatser har någon form av instrumentinflygningshjälpmedel som stöd för piloternas navigering vid flygning i väder med nedsatt sikt.

Flygplatser utan instrumentinflygningshjälpmedel

Det finns tre godkända flygplatser i Sverige som inte har några instrumentinflygningshjälpmedel. Dessa kan endast användas vid väder med god sikt.

Helikopterflygplatser

I dagsläget finns även 22 godkända helikopterflygplatser i Sverige; flygplatser som endast kan användas av helikoptrar. Flertalet används för sjuk- och ambulanstransporter till och från sjukhus, men det finns även privata bolag som har etablerat en egen helikopterflygplats för sin verksamhet.

Mindre flygplatser

Utöver de godkända flygplatserna finns det många mindre flygplatser i Sverige vilka övervägande används av flygklubbar och annat allmänflyg. Sådana flygplatser behöver inte vara godkända av Transportsstyrelsen men ska vara inrättade samt följa de föreskrifter som finns för deras verksamhet. 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!