Undantag från krav i föreskrifter

Om du, av någon anledning, inte har möjlighet att uppfylla gällande krav finns möjlighet att ansöka om undantag från krav i föreskrifter.

De olika möjligheterna till undantag från föreskrifter skiljer sig åt beroende på om flygplatsen är nationellt certifierad eller EU-certifierad. Välj vilket alternativ som är tillämpligt för dig.

Nationellt certifierad flygplats

EU-certifierad flygplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!