Luftfartspublikation AIP

AIP är en publikation för luftfarten, den riktar sig till flygoperativ personal för färdplanering och för användning i flygsimulatorer.

AIP (Aeronautical Information Publication), innehåller information om bland annat flygplatser, luftrum och nationella regler. AIP är indelad i tre delar GEN – Generell information, ENR – En route och AD – Flygplatser.

Uppdatering av AIP sker genom ändringar:

  • brådskande ändringar som är av väsentlig betydelse för luftfarten distribueras via det fasta nätet för luftfart
  • planerade ändringar distribueras via post men finns även tillgängliga på Internet.

Transportstyrelsen ansvarar för den informationen som publiceras, medan produktion utförs av Luftfartsverket, LFV.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!