Checklistor och manualexempel - fortsatt luftvärdighet

Checklistor, guider och manualexempel publicerade på den här sidan är avsedda som en hjälp att tolka och omsätta vad som står i regelverken och är tänkta att kunna användas av allmänheten så väl som av Transportstyrelsen.
Fastställda kriterier är ett sätt för Transportstyrelsen att få en gemensam och enhetlig tolkning av en regel.

Guider och Mallar

Organisationer med Del-CAMO tillstånd

Del-M Luftfartyg

Del-ML Luftfartyg

Segelflygplan

Ballonger

  • Mall MIP Ballonger (Minimalt inspektionsprogram för ballonger ELA2 som uppfyller kraven i Del-ML) (2020-04-03)

Bilaga I Luftfartyg

Allmänt

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!