Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck

Tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck beror dels på vägens bärighetsklass, dels på axelkombinationers inbördes avstånd. 

Tillåtet axeltryck

Med axeltryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en hjulaxel för över till vägbanan.

BK Ej drivande axel Drivande axel
BK1 10 ton 11,5 ton
BK2 10 ton 10 ton
BK3 8 ton 8 ton
BK4 10 ton 11,5 ton

Tillåtet boggitryck

Boggi är när två axlar i ett fordon har ett inbördes avstånd som är mindre än 2,0 meter. 

Med boggitryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi för över till vägbanan.

BK 180 cm eller större 100cm eller större, men inte 130 cm 130 cm eller större men inte 180 cm
BK1 20 ton 16 ton 18 (19) ton*
BK2 16 ton 16 ton 16 ton
BK3 12 ton 12 ton 12 ton
BK4 20 ton 16 ton 18 (19) ton*

*På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul och luftfjädring, eller drivaxlarna är försedda med dubbelmonterade hjul och vikten inte överstiger 9,5 ton på någon av axlarna.

Tillåtet trippelaxeltryck

Trippelaxel är när tre axlar i ett fordon har mindre avstånd än 5,0 meter mellan den första och den tredje axeln.

Med trippelaxeltryck menas den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trippelaxel för över till vägbanan.

Mindre än 2,6 meter
BK1 21 ton
BK2 20 ton
BK3 13 ton
BK4 21 ton
   
 2,6 meter eller större men inte 4,4 meter
BK1 24 ton
BK2 22 ton
BK3 13 ton
BK4 24 ton
   
 4,4 meter eller större men inte 4,7 meter
BK1 25 ton
BK2 22 ton
BK3 13 ton
BK4 25 ton
   
 4,7 meter eller större
BK1 26 ton
BK2 22 ton
BK3 13 ton
BK4 26 ton

Författningar

På följande sida kan du läsa mer om regler gällande tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!