Skolskjutstransporter

På den här sidan har vi samlat de regler som gäller skolskjutsning till eller från skolan av elever i förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola när skjutsen är särskilt ordnad för ändamålet av det allmänna och inte är av tillfällig natur.

Rätten till skolskjuts och ansvar för anordnande

Vem som har rätt till skolskjuts och vem som ska ansvara för att skolskjuts anordnas, det kan du läsa mer om i skollagen (2010:800).
Läs även på Sveriges kommuner och regioners webbplats om skolskjuts.

Bestämmelser för skolskjuts och krav på fordonet

  • Skolskjutsning ska när det gäller tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses.
  • När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning.
  • Vid skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.
  • Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte.

Läs mer om bestämmelserna i förordning (1970:340) om skolskjutsning.

Krav på skylt som visar fordonets användning

I föreskrifterna nedan anges hur utmärkningsanordningen (skylt eller liknande) ska vara utformad när ett fordon används för skolskjutsning.

För bilar (och bussar) som tagits i bruk före den 1 juli 2010 anges krav på utmärkningsanordningen i:

För bilar (och bussar) som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller senare anges krav på utmärkningsanordningen i:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!