Särskilda bestämmelser den 1 dec – 31 mars för tvåaxlade lastbilar med tillkopplat släpfordon

Under perioden den 1 december till och med den 31 mars finns det särskilda bestämmelser för tunga tvåaxlade lastbilar till vilken det kopplats ett eller flera släpfordon.

För att säkerställa trafiksäkerheten och framkomligheten finns det särskilda viktbestämmelser för tunga lastbilar med två axlar (varav en är drivande) till vilken det kopplats ett eller flera släpfordon.

Det finns två sätt att uppfylla bestämmelsen:

  • Minst 25 % av fordonstågets hela bruttovikt måste belasta den drivande axeln.
  • Bruttovikten på tillkopplade släpfordon får inte överstiga lastbilens bruttovikt med mer än 1,5 gånger.

Eftersom det finns två sätt att uppfylla bestämmelsen räcker det att endast ett av kraven är uppfyllda.

  • Exempel på 25 %-regeln: Om lastbilen har ett drivaxeltryck på 10 ton får fordonstågets sammanlagda bruttovikt inte överskrida 40 ton (10/0,25).
  • Exempel på 1,5x-regeln: Om lastbilens bruttovikt är 16 ton får släpets bruttovikt inte vara mer än 24 ton (16x1,5).

Vad som menas med bruttovikt kan du läsa i Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Observera att bestämmelsen inte enbart gäller tvåaxlade dragbilar med tillkopplad påhängsvagn, utan alla tvåaxlade tunga lastbilar till vilken det kopplats ett eller flera släpfordon.

Bestämmelsen gäller inte om en tvåaxlad lastbil har mer än en drivande axel.

Bestämmelsen i sin helhet finns i 4 kap. 18 b § Trafikförordningen (1998:1276)

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!