Avstånd mellan dragfordon och släp

Hur stort avståndet minst ska vara mellan dragfordonet och släpet beror på vilken typ av fordon det är.

Med avstånd mellan fordon menas här avståndet mellan sista axeln på det främre fordonet (dragfordonet) och första axeln på det tillkopplade fordonet. Av bilderna nedan framgår vilka avstånd som inte får underskridas för respektive fordonståg och bärighetsklass (BK). 

När båda axlarna är enkelaxlar

Vid färd på vägar med bärighetsklass 1, 2, 3 och 4 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 3 meter.

Lastbil och släp. 3 meter eller mer för BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4.

När ena axeln är en enkelaxel och den andra ingår i en boggi eller trippelaxel

Vid färd på vägar med bärighetsklass 1 och 4 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 3 meter.

Vid färd på vägar med bärighetsklass 2 och 3 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 4 meter.

Lastbil och släp. 3 meter eller mer för BK 1 och BK 4. 4 meter eller mer för BK 2 och BK 3.

När axlarna ingår i varsin boggi

Vid färd på vägar med bärighetsklass 1, 2, 3 och 4 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 4 meter.

Lastbil och släp. 4 meter eller mer för BK 1, BK 2, BK 3 och BK 4.

När den ena axeln ingår i en boggi och den andra i en trippelaxel eller båda i en trippelaxel

Vid färd på vägar med bärighetsklass 1 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 5 meter.

Vid färd på vägar med bärighetsklass 4 ska avståndet mellan de markerade axlarna i bilden nedan vara minst 4 meter.

Lastbil och släp. 5 meter eller mer för BK 1. 4 meter eller mer för BK 4.

Vad gäller om avståndet ovan underskrids

Om avståndet är kortare än de som visas ovan får ett fordonståg dock föras om vikten för varje möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för motsvarande avstånd mellan första och sista axeln enligt bilaga 1-4 till trafikförordningen (1998:1276). 

Vid jämförelse med bilaga 1 i trafikförordningen får de värden som anges för släpvagnar även tillämpas för de fall där dragfordonet ingår i jämförelsen.
Högsta tillåtna bruttovikt för ett motordrivet fordon får dock inte överstigas.

Bilden nedan visar exempel på några axelavstånd som ska kontrolleras.

Lastbil och släp. Tre exempel på kombinationer.

Författningar

På följande sida kan du läsa mer om avstånd mellan dragfordon och släp.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!