Farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap eller annan behörig myndighet.

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som föreskriver om regler för farligt gods på väg (ADR-S) i Sverige.

Information om bland annat regler och utbildning finns att läsa på MSB´s webbplats

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!