Vägledning i utformning av utbildningsplan för yrkesförarkompetens

Transportstyrelsen har konstaterat att de utbildningsplaner som skickas in vid en ansökan om tillstånd eller vid en anmälan om ändring ibland saknar flera av de delar som krävs för att  utbildningsplanen ska uppfylla föreskrivna krav. På underliggande sidor informerar vi om vad en utbildningsplan ska innehålla.

På följande sidor har vi samlat den informationen som gäller specifikt för det tillstånd som gäller dig och som är tänkt att informera dig om vad som krävs i utformandet av er utbildningsplan.

Författningar

På följande sidor kan du läsa mer om regler gällande utbildning för yrkesförarkompetens:

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!