Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens

Här följer en beskrivning av hur du ska rapportera en genomförd utbildning för yrkesförarkompetens. För att logga in i tjänsten krävs det att du har en e-legitimation.

Rapportering av genomförd utbildning

Den som har tillstånd att bedriva utbildning för yrkesförarkompetens ska omgående efter att föraren genomgått en grundutbildning eller en fortbildningskurs rapportera det underlag som behövs för att Transportstyrelsen ska kunna fatta beslut om att utfärda ett yrkeskompetensbevis.

Om föraren har genomfört delar av fortbildningen hos flera utbildningsanordnare ska den som anordnat den sista delkursen rapportera till Transportstyrelsen att fortbildningen är genomförd.

 • behörighet till tjänsten är personlig och får inte överlåtas
 • högst 3 rapportörer medges per tillstånd
 • rapportering av genomförd utbildning får göras endast om eleven genomfört utbildningen och uppnått målen enligt Transportstyrelsens föreskrifter för avsedda utbildningar
 • rapportering ska ske omgående efter utbildningens genomförande
 • tjänsten du ansöker om kräver att du legitimerar dig elektroniskt
 • tillståndshavaren ska omgående avanmäla rapportören när anställningen upphör eller förändras
 • tillståndshavare eller rapportör får inte lämna ut elevuppgifter som framkommit i samband med anmälan om genomförd utbildning
 • tillståndshavare eller rapportör får inte använda tjänsten på något annat sätt än vad som är avsett.

Återkallelse av behörigheten

Transportstyrelsen har rätt att återta behörigheten till tjänsten, om det kommer till kännedom att utbildningsanordnare eller rapportör inte följer reglerna ovan.

Vi registrerar för att kunna följa upp

Transportstyrelsen ansvarar för vägtrafikregistret och registrerar därför för varje utförd tjänst vad som utförts, av vem och vid vilken tidpunkt. Det är nödvändigt för att kunna följa upp att all användning av internettjänsten sker på rätt sätt.

Så här rapporterar du genomförd utbildning

 1. Ange datum för genomförd utbildning.
 2. Välj utbildningsanordnare.
 3. Välj utbildning.
 4. Lista deltagare. Ange personnummer på den deltagare som genomfört godkänd utbildning. Tryck sök. Kursdeltagaren söks fram och läggs sedan till på deltagarlistan. Upplysningar ges om till exempel den angivna deltagaren inte har körkort för transportslaget. Vid upplysningar går det fortfarande att registrera att deltagaren genomfört utbildningen. Välj då lägg till.
 5. Slutför registrering. Kontrollera att angivna uppgifter stämmer. Välj registrera. Om fel upptäcks välj ta bort och gå tillbaka i tjänsten för att ändra de felaktiga uppgifterna.

När du har valt registrera visas en bekräftelse och du kan inte ändra några uppgifter.

För att undvika att någon obehörig använder tjänsten, måste användaren logga ur tjänsten. 

Om något går fel vid registreringen

Om du upptäcker att något blivit fel efter att ha godkänt registreringen, då behöver du omgående kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för yrkestrafik på telefonnummer vardagar mellan 09.00–11.00 och 13.00–15.00.

Planerade avbrott i tjänsten meddelas i informationsfältet på den första sidan när du har loggat in i tjänsten. Vi meddelar eventuella avbrott så tidigt som möjligt, senast 24 timmar innan de infaller.

Alla registreringar och sökningar som görs i tjänsten registreras av Transportstyrelsen. Som myndighet, med ansvar för registret, måste vi kunna se vem som registrerat vad, när och på vilket sätt. Detta gör vi för att förhindra missbruk av tjänsten. Vi vill också följa upp hur tjänsten används för att kunna utveckla den. 

Rapportera utbildning för yrkesförarkompetens 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!