Delkursrapportering

Från och med den 1 juni 2023 ska alla delkurser rapporteras elektroniskt till Transportstyrelsen. För att det ska vara möjligt med elektronisk delkursrapportering har Transportstyrelsen bestämt vad respektive delkurs ska handla om i de två olika transportslagen.

Förare som är mitt i en fortbildning efter den 1 juni 2023 behöver visa upp de delkursintyg som är utfärdade före den 1 juni 2023 åt den sista utbildningsanordnaren för att kunna få fortbildningen inrapporterad till Transportstyrelsen. Det betyder att de kommande fem åren har förare både delkursintyg på papper och de senaste delkurserna inrapporterade elektroniskt. Inga äldre delkurser ska rapporteras in elektroniskt i efterhand.

För att lära dig mer om hur du använder e-tjänsten kan du läsa Transportstyrelsens användarmanual för att rapportera in utbildningar inom yrkesförarkompetens

Utbildare ska fortsätta att utfärda delkursintyg till föraren efter varje genomförd delkurs. Elektronisk delkursrapportering är ett stöd till förare och utbildare för att kontrollera förarens utbildningsbehov.

Frågor och svar

Ja, det kommer att vara möjligt att rapportera flera förare samtidigt.

Ja, bestämmelserna om intyg ändras inte trots elektronisk delkursrapportering. Varje förare ska därför, precis som vanligt, fortsätta att få ett pappersintyg efter varje genomförd delkurs.

Hela fortbildningen ska rapporteras in, det är inget som kommer att göras automatiskt av systemet.

Om det inte är den sista delkursen behöver utbildaren inte se tidigare delkursintyg, då är det bara att rapportera. Om det är den sista delkursen som hålls behöver utbildaren, precis som vanligt, säkerställa att resterande delkurser genomförts. Utbildaren kan komma att behöva kontrollera både pappersintyg och elektroniska delkursrapporteringar.

Nej det är inte möjligt. En fortbildning inom ett transportslag ska vara 35 timmar.

Syftet med fortbildningen är att fördjupa förarens kunskaper i vissa ämnen. Transportstyrelsens uppfattning är att det inte blir någon fördjupning i trafikslaget om det är en blandad grupp förare som deltar i delkursen.

Nej, man får inte rapportera in tidigare gjorda delkurser. Vid delkurser genomförda före den 1 juni 2023 gäller enbart pappersintyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!