Hävdvunna rättigheter

I lagen finns bestämmelser om ”hävdvunna rättigheter”.

Det innebär att förare som har eller har haft körkortsbehörighet D1, D1E, D eller DE utfärdat första gången innan 10 september 2008 eller har eller har haft C1, C1E, C eller CE utfärdat första gången innan 10 september 2009 inte behöver gå någon grundutbildning och avlägga prov. De får istället genomgå en fortbildning. På baksidan av ditt körkort kan du se datum för första utfärdande av körkortsbehörigheten. 

Aktuell körkortsbehörigheten ska ha utfärdats före nämnda datum i en stat inom EES.

Den första fortbildningen

Förare med hävdvunnen rätt för fordon som kräver behörighet D1, D1E, D och DE ska genomgå en fortbildning för persontransporter på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för persontransporter. 

Förare med hävdvunnen rätt för fordon som kräver C1, C1E, C eller CE ska genomgå en fortbildning för godstransporter på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis för godstransporter.

Det andra fortbildningstillfället

Den som innehar ett giltigt yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter (och har både C och D-behörigheter) behöver bara genomgå en fortbildning för ett transportslag för att förnya sitt yrkeskompetensbevis för både gods- och persontransporter.

Inte aktiv yrkesförare

Är du inte aktiv som yrkesförare, men omfattas av hävdvunnen rätt, måste du genomgå en fortbildning på 35 timmar för att få ett yrkeskompetensbevis inom ett transportslag.

EES-länderna är:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!