Säkerhetsgenomgång av fartyg som är 5-15 meter

De nya reglerna innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett större ansvar för att systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. Du behöver därför initialt göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet och därefter själv se till att säkerheten fortlöpande kontrolleras.

Vad du behöver göra

Med anledning av de nya reglerna behöver du visa att ditt fartyg och din verksamhet är säker. Det mesta arbetet behöver du lägga ner på den inledande säkerhetsgenomgången.

Vid säkerhetsgenomgången går du igenom ditt fartyg och din verksamhet. Bland annat kontrollerar du att säkerheten är bra, tar fram rutiner för drift och tänkbara nödsituationer samt tar fram en plan för hur du fortsatt ska jobba med att hålla fartyget och verksamheten säker.

Du hittar mer information i broschyren "Yrkesfartyg med en längd av 5-15 m – Dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet" som bygger på blanketten "Fartygsuppgifter EKAN-Dokumentation - nationell sjöfart" som Transportstyrelsen tagit fram för att underlätta ditt arbete med säkerhetsgenomgången.

Broschyr: Yrkesfartyg med en längd av 5-15 m – Dags att göra en säkerhetsgenomgång av ditt fartyg och din verksamhet

Dokumentation - nationell sjöfart

Du kan även använda checklistan som stöd när du kontrollerar att alla delar finns på plats för fartyget och verksamhets säkerhetsarbete.

Checklista (Word, 19 kB)

Dokumentation

Säkerhetsgenomgången behöver dokumenteras så du vet vad du gjort och så tillsynsmyndigheter vid behov kan ta del av informationen. Blanketten Fartygsdokumentation-BSS14393 kan utgöra en del av dokumentationen men tänk på att alltid i möjligaste mån ta fram och spara dokumentation kopplad till fartyget, utrustningen och verksamheten.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!