Ny utrustning för fartyg som är 5-15 meter

När utrustning byts ut eller ny utrustning installeras ska du se till att den utrustning som installeras uppfyller gällande regler.

Regler för fartyget och dess utrustning

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i nationell sjöfart hittar du gällande regler. Reglerna är funktionsbaserade och du behöver verifiera att reglerna uppfylls. För att underlätta tillämpningen av dessa regler har Transportstyrelsen tagit fram kompletterande upplysningar. De kompletterande upplysningarna innehåller information som förtydligar innehållet i föreskriftens regler och allmänna råd och ger information om lämpliga lösningar.

Regler för nationell sjöfart och kompletterande upplysningar

Dokumentation

Tänk på att dokumentation kopplad till utrustningen och dess installation behöver sparas. Fartygsägare behöver i olika sammanhang visa att fartyget och dess utrustning har en relevant säkerhetsnivå för den verksamhet som bedrivs, vilket ofta är svårt om dokumentationen inte är tillräcklig.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!