Om du är ägare eller redare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan du få tillgång till Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem (SITS). I SITS kan du bland annat se ditt fartygs certifikat, brister osv. Du ansöker om tillgång till SITS e-tjänst genom att skicka in "Ansökan om inloggning till SITS"

För fartyg i nationell sjöfart finns fartygets uppgifter i e-tjänst EKAN (Egenkontroll av fartyg i nationell sjöfart).

Om du inte har tillgång till SITS e-tjänst kan du kontakta kundtjänst för sjöfartstillsyn.