Fartygsbesiktning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om besiktning av fartyg

Fartygsbesiktning

Enklast beställer du en besiktning genom att använda vårt webbformulär: www.transportstyrelsen.se/sjofartsbesiktning. Du kan också ringa till den centrala bokningen för fartygsbesiktningar, tel.: 0771-256070 (vardagar kl 09-12).

Tänk på att du ska beställa din besiktning minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Nej, efter att en beställning har kommit in till den centrala bokningen för fartygsbesiktningar utses en inspektör med hänsyn till tillgänglighet och kompetens.

Det är olika faktorer som avgör vilken typ av besiktning som ska göras på fartyget ex. certifikat, fartygets ålder, fartområde, last osv. För att få reda på vilka besiktningar just ditt fartyg ska göra kan du kontakta vår kundtjänst för sjöfartstillsyn.

Fartyget ska vara tillgängligt med ansvarigt befäl ombord. Utrymmen ska vara tillgängliga och öppnade för besiktning som t.ex. luftade tankar. De områden som ska besiktas ska vara rena och säkra ur arbetsmiljösynpunkt.

Kontrollera att fartygets underhållssystem, handlingar och dokument är tillgängliga och uppdaterade som till exempel:

  • kontroller på utrustning,
  • personalens behörigheter,
  • fartygets certifikat,
  • undantag/dispenser

Kontrollera att inga utestående brister finns kvar och att din beställning av besiktning stämmer med den besiktning som har avtalats.

Allt som rör fartygets säkerhet, konstruktion, miljö, fribord, bemanning, radio, lasthantering, sjöfartsskydd, arbetsmiljö, skeppsmätning och rederiets ledningssystem. Detta är beroende av fartygets fartområde och fartygstyp. 

Om du vill senarelägga bottenbesiktning kan du ansöka om undantag genom att använda blanketten "Ansökan om undantag" och skicka den till Transportstyrelsen.

Om du inte har ett giltigt certifikat för det fartområde som du tillfälligt ska beträda ska du ansöka om ett tillstånd hos Transportstyrelsen. Beroende av fartygets hemort ska du vända dig till sektionen för sjöfartstillsyn i Stockholm eller Malmö och Göteborg.

För fartyg som omfattas av regler för nationell sjöfart se kompletterande upplysningar 2 kap. 3§ TSFS 2017:26.

Nej, det är möjligt att i vissa fall utföra båda besiktningarna (ex. om fartyget är torrsatt och sjösätts under samma dag).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!