Övriga frågor

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs till Transportstyrelsen och som inte faller in under någon av de andra rubrikerna

Vanliga frågor och svar

Bruttodräktigheten anger fartygets storlek och bygger på fartygets totala inneslutna rymd (volymen av samtliga slutna utrymmen).

Ett IMO-nummer ska finnas för alla passagerarfartyg i internationell trafik och alla övriga fartyg med en bruttodräktighet av 100 eller mer, med undantag för fritids- och örlogsfartyg samt fartyg i inlandssjöfart.

IMO-numret är ett id-nummer som är unikt för varje fartyg (jfr. chassinummer för bilar). Numret består av sju siffror och ska finnas tydligt utmärkt på själva fartyget, både på utsidan och insidan. 

Ansökan om IMO-nummer för fartyg och rederier görs hos IHS Markit (på uppdrag av IMO).

Fartyg som transporterar gods ska vara utrustad med en lastsäkringsmanual som ska godkännas av Transportstyrelsen. Manualen ska innehålla:

  • Hur mycket last fartyget får föra enligt fartygets stabilitetsdokument.
  • Lastens maximala vertikala tyngdpunkt enligt fartygets stablitetsdokument.
  • Rekommenderad placering av olika typer av last ombord.
  • Rekommenderade metoder för att förhindra lasten från att förskjutas.
  • Beskrivning av lastsäkringsutrustning som finns ombord inklusive dess maximala tillåtna belastning (MSL) samt rutiner för kontroll av utrustningens skick.
  • Placering av eventuella surrningsfästen avsedda speciellt för lastsäkring.

För fartyg som har en bruttodräktighet mindre än 500 kan en förenklad manual godkännas. Lastsäkringsmanual krävs inte för transport av gods inom fartområde E och zon 3 och zon 4 (inre vattenvägar) samt för transport av fast bulklast.

Utmärkelsen K-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten. Det är Statens Maritima Museer som beslutar om K-märkning.

För att ett fartyg ska klassas som traditionsfartyg ska fartyget ha ett kulturhistoriskt värde eller vara en kopia av ett kulturhistoriskt värdefullt fartyg eller vara byggt på ett sådant sätt att traditionella färdigheter och traditionellt sjömanskap främjas. Ansökan om att ett fartyg ska bli klassat som ett traditionsfartyg görs hos Statens Maritima Museer i samarbete med Transportstyrelsen.

Blankett för ansökan samt mer information om traditionsfartygsklassning.

En truckförare ska ha ett skriftligt tillstånd och dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för att få köra truck ombord på ett fartyg.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2006:5) om användning av truckar samt allmänna råd och tillämpningen av föreskrifterna.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!