×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Delegerad tillsyn till erkänd organisation (RO)

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna angående Delegerad Tillsyn till Erkända Organisationer (RO)

Frågor och svar

Ja, för att en erkänd organisation ska utföra tillsyn av ert fartyg eller rederi istället för Transportstyrelsen måste ni anmäla det till oss

Om du vill anlita en erkänd organisation för tillsynen av ditt fartyg eller rederi ska du meddela detta till Transportstyrelsen genom att fylla i och skicka in blanketten ”Anlitande av erkända organisationer - fartyg” och/eller "Anlitande av erkända organisationer - rederi" tillsammans med en försäkran från den organisation som du anlitar. En sådan försäkran kan göras via blanketten "Försäkran om utförande av föreskriven".

När blanketterna har kommit in bekräftar Tranportstyrelsen från vilket datum som den erkända organisationen utför tillsynen av ert fartyg och/eller ert rederi.

En lista över vilka certifikat som en erkänd organisation kan utfärda framgår av bilaga I till delegeringsavtalet.

Generellt är merparten av de internationella certifikaten delegerade och kan utfärdas av en erkänd organisation istället för Transportstyrelsen. Nationella certifikat som fartcertifikatet och passagerarfartygscertifikatet är inte delegerade till de erkända organisationerna.

Ja, fartyg som inte omfattas av reglerna för nationell sjöfart TSFS 2017:26 och har delvis eller fullständigt delegerad tillsyn får reducering av årsavgiften enligt tabell 24 kap. 10 § Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter (tillsyn av fartyg).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!