Skeppsmätning och fartygsbevis

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av fartygsägare/redare angående skeppsmätning av fartyg och fritidsbåtar

Vanliga frågor och svar

Ja, om skrovets största längd är 12 meter eller större och skrovets största bredd är 4 meter eller mer.

Om det är tveksamheter om fartygets mått (dvs. om måtten är i närheten av 12 x 4 meter) kan Transportstyrelsen utföra en kontrollmätning av fartyget.

Mätningen är i huvudsak en identifiering av fartyget inför registrering i fartygsregistret. Mätningen/Identifieringen ska utföras ombord av en fartygsinspektör (efter att anmälan om registrering har skickats in till fartygsregistret). När mätningen/identifieringen är genomförd skickas ett fartygsbevis till fartygsregistret. Med fartygsbeviset och övriga handlingar, som fartygsregistret kräver, kan de bevilja en registrering. Ett mätbrev som innehåller grundläggande data om fartyget utfärdas för fartyget.

Enklast beställer du en mätning genom att använda vår e-tjänst. I tjänsten finns en länk till "Beställning av mätbrev" som du ska fylla i och skicka in tillsammans med beställningen.

Tänk på att du ska beställa din mätning minst 14 dagar före önskat mätningstillfälle.

Du kan under vissa förutsättningar nyttja en lokal besiktningsman istället för Transportstyrelsens fartygsinspektör. En sådan besiktningsman är de erkända organisationer (klassificeringsbolag) som Transportstyrelsen tecknat avtal med eller en besiktningsman som är godkänd av flaggstaten i det land där båten befinner sig. Svenska ambassaden eller konsulatet kan också utföra identifieringen av båten.

Du ska första skicka in blanketten för "Beställning av mätning för fritidsfartyg" till Transportstyrelsens centralbokning för fartygsbesiktning. Därefter kommer centralbokningen att kontakta dig och meddela om du kan anlita en lokal båt- eller besiktningsman för identifiering av båten samt översända den identifieringsblankett som ska användas av besiktningsmannen.

 

Mätningen är ett fastställande av fartygets huvudmått och dräktighet. Mätningen ska utföras ombord av en fartygsinspektör från Transportstyrelsen. När mätningen är genomförd skickas ett fartygsbevis till fartygsregistret. Med fartygsbeviset och övriga handlingar som fartygsregistret kräver kan fartyget registreras.

Till fartyget utfärdas ett mätbrev med dess brutto- och nettodräktighet samt diverse andra grundläggande data om fartyget. Dessa ligger till grund för beslut om bemanning, behörigheter, tekniska regelverk samt diverse avgifter för tillsyn, hamn- och farledsavgifter, kanaler, lotsning m.m.

Se aktuell avgift för skeppsmätning.

Om identifieringen/mätningen ska utföras utomlands tillkommer kostnad för resor.

Så länge fartygets inbyggda volym eller huvuddimensioner inte förändrats.

Ja, om mätbrevet inte uppfyller UR-reglerna.

För att kunna ändra art på fartyget måste ett nytt fartygsbevis utfärdas och lämnas till fartygsregistret. Om fartyget har ett mätbrev för fritidsfartyg måste en ny mätning göras och ett nytt mätbrev utfärdas där fartygets brutto- och nettodräktighet m.m. framgår. Blanketten "Beställning av mätbrev" ska skickas in till Transportstyrelsens centralbokning för fartygsbesiktningar.

När man ska registrera en båt i fartygsregistrets båtdel behövs teknisk data om båten. Detta kan skickas in antingen som ett båtbevis, utfärdat av behörig person (fartygsinspektör, lots, tulltjänsteman, kustbevakningen eller besiktningsman) eller genom tillverkarens broschyr (tänk på att broschyren ska vara från båtens tillverkningsår).

Blankett för båtbevis

Ett fartyg som har en längd om 24 meter eller större ska registreras i fartygsregistrets skeppsdel. Inför registrering krävs att fartyget ska skeppsmätas av Transportstyrelsen. När skeppsmätning har utförts utfärdar Transportstyrelsen ett fartygsbevis som överlämnas till fartygsregistret. Fartygsbeviset är en typ av identifiering av fartyget som bland annat innehåller uppgift om fartygets skrov och styrförmåga samt längd och bredd.

Beställ skeppsmätning

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!