×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Certifikat

Här hittar du svar på de vanligaste frågor som ställs om ett fartygs certifikat.

Vanliga frågor och svar

Via certifikatsguiden får du svar på vilka certifikat ett fartyg ska ha.

Giltighetstiden för ett fartygscertifikat är oftast fem år men kan variera beroende av typen av certifikat. För fartyg i nationell sjöfart och som omfattas av TSFS 2017:26 är fartcertifikat, passagerarfartygscertifikat och fribordscertifikat giltigt så länge fartyget uppfyller gällande regler. 

Perioden för när fartyget ska göra en årlig eller mellanliggande besiktning framgår i certifikatet (sista sidan). Är du osäker kan du kontakta centralbokningen för fartygsbesiktning.

Passagerarfartyg och övriga fartyg med en skrovlängd om minst 15 meter som omfattas av regler för nationell sjöfart TSFS 2017:26 ska genomgå periodisk skrov- och bottenbesiktning enligt 1 kap. 23§.

Om du är ägare eller redare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan du få tillgång till Sjö- och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem (SITS). I SITS kan du bland annat se ditt fartygs certifikat, brister osv. Du ansöker om tillgång till SITS e-tjänst genom att skicka in "Ansökan om inloggning till SITS"

För fartyg i nationell sjöfart finns fartygets uppgifter i e-tjänst EKAN (Egenkontroll av fartyg i nationell sjöfart).

Om du inte har tillgång till SITS e-tjänst kan du kontakta kundtjänst för sjöfartstillsyn.

Om Transportstyrelsen har beslutat att ogiltigförklara ett certifikat med anledning av att fartyget inte genomgått periodisk tillsyn, att brister inte har åtgärdats inom angiven tid eller att självdeklaration inte är utförd får fartyget inte längre användas för kommersiell sjöfart. Ett fartyg ska ha de certifikat som anges i fartygssäkerhetslagen, lagen om åtgärder mot förorening från fartyg eller lagen om sjöfartsskydd eller i föreskrifter som meddelats med stöd av någon av lagarna.

För att fartyget ska få ett nytt/nya certifikat krävs att det besiktas på nytt. En sådan besiktning ingår inte i den periodiska tillsynen (årsavgiften) och därför utgår löpande avgift med grundavgift för den besiktning som krävs.

En beställning av en förnyad besiktning görs via centralbokningen för fartygsbesiktningar. Enklast beställer du genom att använda vår e-tjänst för fartygsbesiktning.

Du kan också ringa till centralbokningen: 0771-256070 (vardagar kl 09-12).

Tänk på att du ska beställa din besiktning minst 14 dagar före önskat besiktningstillfälle.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!