Uppgifter om ditt fartyg i SITS

SITS (Sjö och luftfartsavdelningens Inspektions- och Tillsynssystem) är en e-tjänst där du som är redare eller ägare till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg kan se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg. 

Vad kan man göra i SITS e-tjänst?

  • Se vilka uppgifter Transportstyrelsen registrerat om ditt fartyg
  • Ta ut statusrapport

Fartyg i nationell sjöfart

Med anledning av reglerna för nationell sjöfart (TSFS 2017:26) där fartygsägaren ansvarar för att systematiskt kontrollera och dokumentera sitt fartyg kommer vissa uppgifter i SITS inte längre att rättas upp som ex. fartygets SE-klass. Flertalet av fartygets uppgifter finns i e-tjänst EKAN (Egenkontroll av nationell sjöfart) där ägare eller redare själv kan tilldela behörighet att logga in. 

Vem kan få tillgång till SITS?

  • Redaren eller ägaren till ett svenskt tillsynspliktigt fartyg
  • Annan person som godkänns av redaren/ägaren kan få tillgång till tjänsten. Personen får då rättigheter till rederiets samtliga fartyg.

Ansökan om inloggning till SITS

Du ansöker om tillgång till e-tjänsten genom att fylla i och skicka in blanketten Ansökan om inloggning till SITS via bank-id . Blanketten ska skrivas under av redaren/ägaren och skickas in i original.

Om du ska lämna medgivande till en annan person som får tillgång till samtliga av dina fartyg använder du samma blankett

Logga in i SITS

Från och med 1/1 2024 måste du logga in i SITS med mobilt bank-id. 

Logga in i SITS  

OBS! Du som redan är befintlig användare i SITS behöver ansöka om inloggning via bank-id. Det gör du enklast via blanketten under "Relaterad information".

Dra tillbaka ett medgivande om inloggning

Vill du dra tillbaka ett medgivande måste du anmäla detta till Transportstyrelsen antingen via brev eller e-post: SITS@transportstyrelsen.se

Support

Om du har allmänna frågor om SITS eller inloggning via bank-id kan du kontakta Transportstyrelsen via e-post: SITS@transportstyrelsen.se

Om du har tekniska problem med e-tjänsten – kontakta Transportstyrelsens helpdesk:
Telefon: 0771-559 500
E-post: TSServicedesk@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!