Inköp, nybygge och ombyggnad

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna som ställs av fartygsägare/redare angående inköp, nybygge och ombyggnad av fartyg.

Vanliga frågor och svar

Om man avser att köpa in ett fartyg (som är certifikatspliktigt) ska det anmälas till Transportstyrelsen. Detta gör du genom att fylla i blanketten Anmälan om inflaggning av fartyg. Därefter genomför Transportstyrelsen en besiktning av fartyget för att ta reda på i vilken omfattning fartyget uppfyller internationella och svenska regler. Besiktningen ligger till grund för ett inflaggningsmöte.

Läsa mer om vad du behöver tänka på vid en inflaggning och vilka krav som gäller.

Om man ska bygga ett nytt fartyg (som är certifikatspliktigt) ska man meddela det till Transportstyrelsen. Det gör du genom att fylla i blanketten Anmälan om nybygge. När anmälan har inkommit till oss samordnar vi ett möte som bland annat syftar till att verifiera vilka regler som kommer att gälla för fartyget.

Det är redarens ansvar att bygga fartyget efter gällande regler.

Om fartyget är över 500 brutto ska redaren, inför mötet med Transportstyrelsen, besluta om vilka certifikat som ska delegeras till en erkänd organisation. 

Det är beroende av husbåtens specifikationer. Kontakta Kundtjänst för sjöfartstillsyn.

Bedömning av vad som avses med major conversion bedöms från fall till fall. Bland annat beaktas följande:

  • hur fartygets dimensioner eller lastkapacitet påverkas
  • ändring av fartygstyp
  • om man väsentligt förlänger fartygets livslängd

Det betyder oftast att nya regler ska tillämpas på fartyget.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!