Laddning av el-bilar på svenska ro-ro passagerarfartyg

Det är möjligt att ladda el-bilar ombord på svenska fartyg. Redaren ansvarar för att lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas ombord när det gäller att hantera laddningen. Redaren ansvarar även för att brandbekämpning är möjlig vid en eventuell brand i den typen av fordon.

Efter branden ombord på Pearl of Scandinavia den 16 november 2010, orsakad av en el-bil under laddning, har flera rederier i Danmark förbjudit laddning av elbilar ombord på sina fartyg. Men i svensk lagstiftning finns det i dag inget förbud mot laddning av el-bilar ombord på svenska ro-ropassagerarfartyg. Bilen som orsakade branden var inte fabrikstillverkad.

Det ska vara säkert att ladda en el-bil ombord

Med tanke på konsekvenserna av en brand ombord anser Transportstyrelsen att en riskbedömning ska genomföras. Ansvaret för att bedöma risker och vidta lämpliga säkerhetshöjande åtgärder vilar på arbetsgivaren/redaren.

Läs Transportstyrelsens rekommendationer angående säkerhetsåtgärder i samband med laddning av elbilar ombord.

Elbilar med litiumjonbatterier

Dagens eldrivna- eller hybridbilar använder batterier med hög energitäthet vanligtvis litiumjonbatterier som kraftkälla. Litiumjonbatterier och vanliga blybatterier har olika egenskaper vad gäller spänning, energitäthet, konstruktion och volym. Det medför andra typer av brand- explosions- och elchocksrisker.

För närvarande pågår ett antal forskningsprojekt runt om i världen kring elbilsbatterier och hanteringen av eventuella bränder i dessa. I väntan på att elbilarnas batterier har blivit brandsäkra bör man vara vaksam och vidta säkerhetsåtgärder som minimerar riskerna med bränder ombord.

Läs om vilka risker som finns med el-bilar och dess batterier.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!