Elinstallationer på fartyg

Elinstallationer på fartyg har ytterst få likheter med elinstallationer i villor. Elinstallationer på fartyg kan däremot jämföras med dem på industrier, som också har mycket höga krav på driftsäkerhet.

Fartygens säkra drift är direkt beroende av att de elektriska och elektroniska komponenterna fungerar. Dessa komponenter måste fungera även under de mest extrema väder- och miljöförhållanden. Fartygen måste ha en säker, avbrottsfri och störningsfri drift.

De livsviktiga funktionerna på fartygen är beroende av elektricitet, vilket ställer stora krav på elinstallationerna ombord. Ett haveri orsakat av ett fel i elsystemet kan i värsta fall leda till en katastrof. Människor kan förlora livet, egendom kan förstöras och miljön skadas.

Oavsett fartygens typ och storlek är det människoliv vi värnar om i första hand; människoliv som är beroende av att systemen ombord, framför allt elsystemet, fungerar.

Därför är det extra viktigt att elinstallatörer, som ska arbeta med dessa system, är behöriga och medvetna om vilka regelverk som gäller för sådana installationer.

Internationell reglering

De övergripande el­installations­kraven för svenska fartyg är oftast tagna från internationella regelverk beslutade av IMO (International Maritime Organization).

När det gäller detaljkraven däremot hänvisar IMO till de internationella standarder som ges ut av den internationella elektrotekniska kommittén (IEC). Målet med de internationella kraven är att uppnå hög driftsäkerhet ombord på alla fartyg globalt, oavsett fartygens nationalitet och geograf­iska position.

Nationella föreskrifter

Sedan 2017 har Sverige implementerat regler för nationell sjöfart, TSFS 2017:26. Föreskriften är heltäckande, funktionsbaserade och berör de flesta sakområdena.

I föreskriften finns generella krav och allmänna råd, dessutom har Transportstyrelsen tagit fram och publicerat kompletterande upplysningar som kan fungera som stöd och en vägvisning vid om- och nybyggnationer av fartyg. Föreskriftens 5:e kapitel berör elektrisk utrustning och elinstallationer.

Här finner du information om vilka lagar, föreskrifter och standarder som gäller för elinstallationer och vilka krav som ställs för elektrisk installation på fartyg.

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!