Anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder

Den 21 december 2004 trädde nya föreskrifter i kraft för handikappanpassning av passagerarfartyg i svensk inrikes trafik.

Föreskriften, SJÖFS 2004:25, ska tillämpas på:

  • nya passagerarfartyg samt på 
  • äldre passagerarfartyg som byggs om.

Sjöfartsverket har tagit fram en handbok som är skapad för att underlätta tolkningen av Sjöfartsverkets föreskrift SJÖFS 2004:5 om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder.

Vidare innehåller handboken rekommendationer, utöver föreskriftstexten, samt bilder som visualiserar bra och mindre bra lösningar vad gäller handikappanpassning av passagerarfartyg.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!