Lagar, föreskrifter och standarder

Här kan du läsa om lagar och föreskrifter och vad som gäller för elinstallationer och hantering av elektrisk utrustning på fartyg.

För elinstallationer och hantering av elektrisk utrustning på fartyg gäller

Fartygssäkerhetslagen 2003:364

Fartygssäkerhetsförordningen 2003:438

Arbetsmiljölagen 1977:1160

Transportstyrelsens föreskrifter (regler för sjöfart)

  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum 16-22 kap. bilaga 1 och 2. (TSFS 2019:4).
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i nationell sjöfart, del 5. (TSFS 2017:26)
  • Transportstyrelsens föreskrifter om passagerarfartyg på inrikes resa (TSFS 2019:120) , del C.
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fartyg i inlandssjöfart (TSFS 2018:60)
  • Sjöfartsverkets föreskrifter om säkerheten på passagerarfartyg i inrikes trafik (SJÖFS 2002:17), del D.
  • Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerheten på fiskefartyg som har en längd av 24 meter eller mer (SJÖFS 1999:27), del C.

När gäller Elsäkerhetsverkets föreskrifter?

Elsäkerhetsverkets föreskrifter gäller varken på fartyg eller på fritidsbåtar, enda undantaget är elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och när fritidsbåtar har tagits upp på land för vinterförvaring eller för reparation. 

Standarder

IEC 60092 Standardserien som är godkänd av den internationella sjöfartsorganisationen IMO och är avsedd för all elektrisk utrustning på fartyg.

IEC 60079 Standardserien som är godkänd av den internationella sjöfartsorganisationen IMO och är avsedd för elektrisk utrustning för områden med explosiva atmosfärer.

IEC/IEEE 80005-1:2019 Utility connections in port -- Part 1: High voltage shore connection (HVSC) systems -- General requirements.

IEC/IEEE 80005-2:2016 Utility connections in port - Part 2: High and low voltage shore connection systems - Data communication for monitoring and control.

IEC PAS 80005-3:2014 Utility connections in port - Part 3: Low Voltage Shore Connection (LVSC) Systems - General requirements.

Bland andra standarder kan följande nämnas:

IEC 60533 (elektromagnetisk kompatibilitet), 

ISO 10133 (likström för båtar), 

ISO 13297 (växelström för båtar) och 

SS EN 60092–507 (fritidsfartyg).

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!