Stabilitet och fribord

För att ett fartyg ska vara sjövärdigt krävs att det har tillräcklig stabilitet och täthet för att kunna föra last, passagerare eller utföra annat arbete under alla sjöförhållanden som det kan förväntas utsättas för.

Alla passagerarfartyg och övriga fartyg över 20 brutto, ska ha sina stabilitetsegenskaper dokumenterade så att befälet ombord kan säkerställa att fartyget lastas och framförs på ett sjövärdigt sätt. Detsamma gäller även för fritidsfartyg med en dräktighet över 100 brutto.

Vissa fartyg ska även kunna uppvisa tillräcklig stabilitet efter en skada i skrovet.

I Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skrovkonstruktion, stabilitet och fribord (TSFS 2009:114) hittar du reglerna som gäller för svenska fartyg inom det här området.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!