Tack för din ansökan!

Om du som sökande inte lämnat namnteckning och låtit dig fotograferas ska detta göras vid Trafikverkets förarprovskontor. Foto och signatur kommer att läggas till övriga ansökningshandlingar i Transportstyrelsens system, innan tillverkningen av förarbeviset kan påbörjas. Förarbeviset skickas med post till din folkbokföringsadress.

Trafikverkets förarprovskontor