Hälsokontroller

Du som är lokförare ska styrka att du uppfyller vissa minimikrav på fysisk och psykisk lämplighet. Mer om hälsokontroller kan du läsa här.

Regelbundna hälsokontroller

Den som har ett lokförarbevis ska genomgå regelbunden
hälsokontroll minst vart tredje år upp till 55 års ålder. Från och med den dag
föraren fyller 55 år ska hälsokontrollen genomföras årligen

Efter hälsokontroll

Om din hälsokontroll blir underkänd, får en underrättelse av oss om återkallelse och information om hur du kan ansöka om särskild bedömning. Det är du som är lokförare som ansvarar för att läkarutlåtandet kommer in till Transportstyrelsen

Giltiga tillstånd – läkare och psykologer

Inledande medicinska och yrkespsykologiska undersökningar och regelbundna hälsokontroller av lokförare får enbart genomföras av läkare och psykologer som är godkända av Transportstyrelsen. 

Visa giltiga tillstånd läkare och psykolog

Blanketter

Vid hälsoundersökningar kan följande blanketter användas:                                

Blanketterna används av dig som utför en eller flera av följande arbetsuppgifter:

  • förare av tåg
  • förare vid spärrfärd
  • förare vid växling i huvudspår enligt Transportstyrelsens föreskrifter om hälsokrav m.m. för lokförare (TSFS 2011:61, ändrade genom TSFS 2013:52).

Hälsodeklarationen (sidan 1–4) fylls i före besöket av den som ska undersökas, men undertecknas i läkarens närvaro.

Transportstyrelsen tar ut en avgift för att pröva din ansökan om särskild bedömning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!