Kunskapsprov för förarbevis

Här hittar du information om hur du bokar tid för prov. Du får även viktig information om vad som krävs för att du ska få göra provet.

Boka kunskapsprov

Du bokar tid för prov genom att ringa Trafikverkets kundtjänst för förarprov på telefonnummer 0771-17 18 19.

Om du är utbildningsanordnare och bokar provet för en hel grupp ska du kontakta det aktuella förarprovskontoret direkt. Kontaktuppgifter till förarprovskontoren finns på Trafikverkets webbplats.

Inför provet

Du som har genomgått en utbildning för de allmänna yrkeskvalifikationerna för lokförarbeviset, ska genomföra ett kunskapsprov. Transportstyrelsen ansvarar för provet men du gör det hos Trafikverket.

Att genomföra provet

För att få göra ett prov för lokförarbevis måste du identifiera dig med en godtagbar identitetshandling. 

Godtagbara identitetshandlingar:

  • SIS-märkt företagskort, tjänstekort eller identitetskort
  • svenskt tjänstekort utfärdat av statlig myndighet
  • svenskt nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass utfärdade från och med den 1 september 2006
  • pass utfärdat av Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz från och med den 1 september 2006.

Provtiden är 40 minuter och det är 60 frågor varav 5 är testfrågor. Maxpoängen är 55 poäng och kravgränsen för att bli godkänd är 44 poäng.

Efter provet

Direkt efter att du har genomfört provet för förarbevis får du veta ditt resultat.
Om du har svarat fel på några frågor får du reda på vilka ämnesområden det gäller.
Om du inte har blivit godkänd på kunskapsprovet har du rätt att göra ett omprov. Du bokar omprov på samma sätt som när du bokade ditt kunskapsprov.

Giltiga tillstånd

Här finns en förteckning över de examinatorer och utbildningsanordnare som har giltiga tillstånd. Transportstyrelsen för även ett register över de läkare och psykologer som har särskilda tillstånd.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!