Förnyelse av lokförarbevis

Ett lokförarbevis ska förnyas var tionde år. Nittio dagar innan beviset blir ogiltigt kommer en påminnelse att skickas till innehavarens folkbokföringsadress.

Hur går förnyelse till?

När ditt lokförarbevis ska förnyas måste du själv ansöka om förnyelse, det gör du genom att gå till ett av trafikverkets förarprovskontor och ta ny bild samt skriva signatur där. Om din periodiska hälsokontroll är godkänd och finns i registret kommer vi att genomföra din förnyelse av lokförarbeviset. Ett nytt lokförarbevis skickas då till din folkbokföringsadress två veckor innan sista giltighetsdataum för ditt nuvarande lokförarbevis.

Om din periodiska hälsokontroll inte skickats in i tid, eller är underkänd kommer din förnyelse inte att genomföras. Det är därför viktigt att du ser till att det finns en godkänd hälsokontroll innan giltighetstiden på lokförarbeviset går ut.

Hälsokontroller

Vad händer om du inte förnyar ditt lokförarbevis?

Om du inte förnyar lokförarbeviset i tid blir det ogiltigt och du får inte längre köra något fordon som kräver lokförarbevis. Du måste då ansöka om ett nytt lokförarbevis och betala ansökningsavgift.

Ditt kort

I fält 4b på lokförarbevisets framsida står giltighetsdatumet. Att förnya ditt lokförarbevis ingår i årsavgiften, dock får du betala för fotografering och signatur på förarprovskontoret. Dina uppgifter på det förnyade kortet kommer vara desamma som på det kort du har idag, du får alltså behålla samma EIN-nummer som du redan har.

Lagrum

Regler kring förnyelse av lokförarbevis hittar du i lag (2011:725) om behörighet för lokförare.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!