Förnyelse av lokförarbevis

Ett lokförarbevis ska förnyas var tionde år. Nittio dagar innan beviset blir ogiltigt kommer ett informationsbrev om förnyelse att skickas till innehavarens folkbokföringsadress.En faktura på förnyelseavgiften skickas via digital brevlåda alternativt till folkbokföringsadress.

Förnyelseavgift

Från och med den 1 januari 2024 kommer en förnyelseavgift att införas. Det betyder att du som har ett lokförarbevis som kommer att löpa ut från och med den 1 januari 2024, ska betala 500kr för att förnya ditt lokförarbevis.

Hur går förnyelse till?

När ditt lokförarbevis ska förnyas måste du betala en förnyelseavgift samt ta ny bild och skriva signatur på trafikverkets förarprovskontor. Om din periodiska hälsokontroll är godkänd och finns i registret kommer vi att genomföra din förnyelse av lokförarbeviset. Ett nytt lokförarbevis skickas då till din folkbokföringsadress två veckor innan sista giltighetsdatum för ditt nuvarande lokförarbevis.

Om din periodiska hälsokontroll inte skickats in i tid, eller är underkänd kommer din förnyelse inte att genomföras. Det är därför viktigt att du ser till att det finns en godkänd hälsokontroll innan giltighetstiden på lokförarbeviset går ut.

Hälsokontroller

Vad händer om du inte förnyar ditt lokförarbevis?

Om du inte förnyar lokförarbeviset i tid blir det ogiltigt och du får inte längre köra något fordon som kräver lokförarbevis. Du måste då ansöka om ett nytt lokförarbevis och betala ansökningsavgift.

Ditt kort

I fält 4b på lokförarbevisets framsida står giltighetsdatumet. Att förnya ditt lokförarbevis innebär att du ska betala en förnyelseavgift till Transportstyrelsen samt att du ska betala för fotografering och signatur på förarprovskontoret. Dina uppgifter på det förnyade kortet kommer vara desamma som på det kort du har idag, du får alltså behålla samma EIN-nummer som du redan har.

Lagrum

Regler kring förnyelse av lokförarbevis hittar du i lag (2011:725) om behörighet för lokförare.

Regler om Transportsstyrelsens avgifter hittar du i TSFS 2016:105 Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter

Avgifter 

Mer om avgifter hittar du på Ansökan om tillstånd för järnvägsfordonsförare, examinator, utbildningsanordnare, läkare och psykologer

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!