Frågor och svar om registerhållningsavgift för förare med lokförarbevis

Transportstyrelsen tar ut en årlig registerhållningsavgift för förare med lokförarbevis. Den årliga avgiften debiteras den som har ett lokförarbevis strax efter årsskiftet varje år. Det innebär att du som vill att ditt förarbevis ska återkallas behöver meddela oss det senast den 31/12. Då hinner vi återkalla förarbeviset så att du inte omfattas av avgiften nästkommande år.

Här finns frågor och svar om avgiften.

Här kan du få svar på dina frågor!

Transportstyrelsens registerhållning innebär:

  • löpande registrering av regelbundna hälsokontroller för förare
  • utredning av förare som inte uppfyller hälsokrav
  • utredning när läkarutlåtande inte skickas in till Transportstyrelsen
  • handläggning vid ändringar av personuppgifter t.ex. namnbyte
  • handläggning vid återkallande av förarbevis.

När kravet på förarbevis trädde i kraft fick järnvägsföretagen möjlighet att skicka in en gemensam ansökan om förarbevis för sina anställda förare i huvudspår, under förutsättning att detta skedde i samförstånd med berörda förare.

Nej, eftersom förarbeviset är en personlig handling går fakturan automatiskt till din folkbokföringsadress och du har ett personligt betalningsansvar. Vi får inte registrera var du arbetar.

Kollektivet som betalar vägtrafikregisteravgift är mycket större än kollektivet lokförare, avgiften blir därmed fördelad på fler användare och inte lika hög. Alla avgiftsområden inom myndigheten ska stå för sina egna kostnader, vilket innebär att Transportstyrelsen inte kan flytta pengar mellan olika verksamheter.

Transportstyrelsens avgiftsföreskrift ses över varje år. Föreslagna ändringar av föreskriften gick ut på remiss under april 2015 till bland annat branschorganisationer, järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare. Information om föreslagna ändringar har under remisstiden också funnits tillgängligt på vår hemsida.

Behörighetshandlingarna hänger ihop, utan förarbevis kan din arbetsgivare inte utfärda något kompletterande intyg. Förarbeviset innehåller grundläggande kunskaper och hälsotillstånd, det kompletterande intyget innehåller fordons- infrastruktur- och språkkunskaper.

Meddela Transportstyrelsen skriftligt på jarnvag@transportstyrelsen.se att du inte längre avser att arbeta som förare i huvudspår, så återkallar vi ditt förarbevis. Du kommer att få ett skriftligt beslut om återkallandet.

Nej, med ett ID06-kort legitimerar du dig för att få vistas på arbetsplatsen. Det motsvarar inte ett förarbevis.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!